Aleksandra Szalińska

Tłumacz Przysięgły w Trzebnicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW (OSÓB FIZYCZNYCH)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Szalińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Szalińska Tłumacz Przysięgły, ul. Teatralna23, 55-100 Trzebnica, NIP: 884 246 38 51 , Tel. 501 654 131, e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (zwana dalej „Przedsiębiorcą”) (dane kontaktowe jak wyżej)

2. Pani/Pana dane są przetwarzane:

- w celu wykonania umowy świadczenia usług, której Pani/Pan jest stroną, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem takiej umowy (ar. 6 ust. 1 lit.b RODO);

- w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorcy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c RODO);

- na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

3. Pani/Pan dane osobowe mogą być przekazywane przez Przedsiębiorcę, w szczególności:

- podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),

- biurom tłumaczeń, firmom księgowym, prawniczym lub informatycznym (odbiorcom),

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą).

4. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych:

a) w związku z wykonywaniem umowy – przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową;

b) w związku z Pani/Pana żądaniem do podjęcia działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy;

c) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorcy przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa;

d) na podstawie zgody – do momentu odwołania zgody przez Panią/Pana.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do danych osobowych,

b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek bezpośrednio u Przedsiębiorcy lub wysyłając email na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy świadczenia usług.

9. Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

POL_Trzebnica2.jpg